قابل توجه مشتریان گرامی ۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۴۸:۴۹ ب.ظ

قابل توجه کلیه مشتریان گرامی با توجه به فروش بعضی از اقلام در داخل مغازه قبل پرداخت فاکتور در خواستی طی پیامک از کامل بودن سفارش خود اطمینان حاصل فرمایید ودر اسرع وقت نسبت به واریز وجه اقدام نمایید تا لوازم برای شما بسته بندی وارسال گردد

ضمنا وجه دریافتی در قسمت هزینه ارسال مربوط به هزینه بسته بندی .کارتن وکیسه وهزینه رفت وبرگشت آژانس به پست میباشد